ÖNSÖZ

     RESMİ EVRAĞA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte iç ve dış ticaretin bütüncül bir bakış ile tek elden yönetildiği Ticaret Bakanlığı kurulmuştur. Bakanlığımızın temel amacı, Türk ihracatının küresel rekabet gücünü ve ürünlerinin katma değerini artırarak dünya piyasalarından daha fazla gelir elde etmek suretiyle ülkemizi yüksek gelirli ülkeler seviyesine yükseltmektir. Bunun yolu da yazılım, e-ticaret, gen teknolojileri, yapay zekâ ve blokzincir gibi 21. yüzyılın teknolojileri gibi dünya ekonomisini pek yakında baştan sonra dönüştürecek yenilikleri takip etmekten, özellikle kadın girişimcileri ve genç girişimcileri destekleyerek ihracat bilincini ve ihracatı tabana yaymaktan geçmektedir. Buna ilaveten Bakanlığımız, iç ticarette, üreticisinden tüketicisine kadar tüm halkımıza refah getirecek şartları oluşturarak modern bir piyasa ekonomisinin temellerini güçlendirmek ve gümrük süreçlerinde çağımızın bir gereği olan tam dijitalleşme gibi araçları da kullanarak, dış ticarette sunulan hizmetin verimli, hızlı ve yüksek standartta olmasını sağlamayı hedeflemektedir. Dış ticaretimizi dengeli bir yapıya kavuşturarak Türkiye ekonomisini kalkındırma hedefimiz doğrultusunda KOBİ’ler başta olmak üzere firmalarımızın uluslararası rekabet güçlerini artırmalarında önemli bir katkısı olduğunu düşündüğümüz Bakanlığımızca sunulan mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarımızı gerek nitelik gerek nicelik olarak sürekli bir şekilde iyileştirmeye azami önem veriyoruz. Bu doğrultuda, 2018 yılında toplam 12.255 firmamıza destek sağladık. 2019’da değişen ve gelişen ihracat portföyümüze uygun olacak şekilde ihracatçılarımıza 3 milyar 104 milyon liralık bir destek bütçesi tahsis edildi. Bu şekilde ihracatçılarımızın son dönemdeki güçlü performansını taçlandırmış bulunuyoruz.